Publicerad

Wenander Vicki

Vicki Wenander är bebyggelseantikvarie och byggnadsingenjör. Hon är även personcertifierad som Sakkunnig kontrollant av kulturvärden – Behörighetsnivå K. Vicki har under lång tid arbetat som konsult inom bygg- och fastighetssektorn i Stockholm och i Malmö. Hon har även varit verksam på arkitektkontor, länsmuseer och byggnadsvårscenter i mellan-, syd och västsverige. Sedan år 2002 arbetar hon med en doktorsavhandling arkitektoniskt måleri i den svenska funktionalismens rum. Idag driver Vicki konsultverksamhet som tillhandahåller konsulttjänster inom kulturmiljövårdens kompetensområden. Tillsammans med Roger Lindbom har Vicki skrivit bokenFrågor och Svar om byggnadsvård.
Publicerad

Vahlne Bo

Bo Vahlne är fil. dr i konstvetenskap och har under åren 1972 till 1999 har arbetat vid Kungl. Husgerådskammaren, sedan 1987 som dess chef, är förtrogen med de rika samlingarna av möbler, textilier och annat konsthantverk på alla de kungliga slotten. Vahlne är författare till Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott – Om bekvämlighetens och skönhetens nivåer och SVAR PÅ TAL – Carl Freric Adelcrantz i stadsdeputationen den 8 juli 1772 rörande slottsbygget.

Publicerad

Ullhagen Björn

Björn är frilansfotograf som gärna jobbar i projektform. Boken om Tärnsjö Garveri är hans femte där han fotograferar. Sedan tidigare har han gjort böckerna Järnkärlek som handlade om Tierps Järnbruk, Isblommor med bilder på blommor infrusna i is och Oljeön – Ett industriminne i Engelsberg, världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Sedan kom Alunda Gjuteri – Handen, Ögat & Järnet som handlar om ett litet järngjuteri i nordöstra Uppland. Det sistnämnda titlarna med samma författare som Tärnsjö Garveri. Björn har även haft ett flertal utställningar både i Sverige och Finland. Ytterligare ett projekt som han fotograferar för startade i januari 1994 och  är en dokumentation om en mjölkbonde och hans gård.

Publicerad

Tilliander Bo

Bo Tilliander 1934 – 2022. Tilliander föddes på en kobbe utanför Ornö i Stockholms södra skärgård. Bo växte upp och var hela livet bosatt på Dalarö. Redan i ungdomen började han att teckna och måla. Han har som konstnär haft flera uppmärksammade utställningar och hans skärgårdsmålningar och träsniderier är uppskattade av många. Skärgårdsberättelser – Sanna och osanna historier är hans första bok som gavs ut år 2008. Uppföljaren Skärgårdsliv – fler sanna och osanna historier gavs ut sommaren år 2009 och tredje delen i serien, Skärgårdsskrönor utkom sommaren 2010. Under våren 2012 utkom boken Dalarö – Minnen från Skärgården och del två Dalarö – Historiska Berättelser utkom 2014. Våren 2016 utkom Skärgårdsmålaren Bo Tillianderen bok som sammanfattar Tillianders konstnärsskap. År 2018 kom Tillianders sjunde bok som heter Bo Tillianders Dalarö. Den sista boken gavs ut 2021 med titeln Öster om Dalarö.