Publicerad

Bensch Åsa

Åsa Bensch är biolog och landskapsingenjör. Hon undervisar i markbyggnad och markprojektering. Hon är verksam vid – Område Landskapsutveckling – på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Åsa är en av författarna till boken Sten i detalj – utemiljö.

Publicerad

Arvidsson Bengt

Bengt Arvidsson har alltid haft ett stort intresse för gammal kultur och teknikhistoria där veteranbilar självklart ingår. Ända sedan ungdomen har intresset för järnvägen, bergsbruken och Sveriges industrialisering engagerat honom. Sportbilsintresset väcktes redan på sextiotalet när Ronnie Pettersson och Reine Wisell var kombattanter i Formel 3-cirkusen på racerbanorna. Tidigt hamnade Bengts hjärta hos de brittiska sportbilarna, men efterhand har entusiasmen spridit sig till alla ”riktiga bilar”, det vill säga veteranbilar i allmänhet. Drömmen om att få åka runt den egna Triumph TR6:an och samla material till boken Vägar värda en omväg har funnits under många år.

Publicerad

Ahlbom Johan

Johan är född 1946. Han är utbildad biolog och naturgeograf, med en gedigen erfarenhet av byggnadsvård. Han är författare till böckerna Granbergsliv – Granbergs fäbodar förr och nu, Att bevara ett levande skärgårdslandskap – Skärgårdsstiftelsens Naturvårdshandbok och Fiskartorpet Rågskär – Historien om ett 1700-talstorp i Nämdöskärgården. Johan har under 38 år arbetat i Skärgårdsstiftelsen, under senare år som förvaltningschef. Han har haft ansvaret för restaurering och skötsel av stiftelsens mark- och byggnadsbestånd, som omfattar över 12 000 hektar skogs- och jordbruksmark samt mer än 1 000 byggnader. Johans specialområden är det äldre odlingslandskapet och kulturhistoriska byggnader och han har på fritiden restaurerat ett 1700-talstorp i skärgården och en 1700-tals fäbodgård i Dalarna. Genom åren har han seglat och färdats mycket i Stockholms, Östergötlands, Ålands och Finlands skärgårdar. Johan är författare till boken Skärgårdshus  – stilar, historia och livsöden, som utkom våren 2014.

Publicerad

Aflodal Henrik

Henrik Aflodal är författare till böckerna Whisky – Top 100 Single Malts och Whisky Japan. Han är journalist och whiskyexpert och hans vardag ägnas åt whiskyprovande. År 2000 blev uppdragen så många att hans intresse för whisky övergick till att bli sysselsättning på heltid. Henrik menar att drivkraften är själva whiskymötet med människorna och att få missionera och väcka nyfikenhet kring en underbar dryck.