Publicerad

Axel Larsson

Axel Larsson är född 1994 och uppvuxen i Sundsvall. Han studerar Arkitektur och Teknik på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har tidigare studerat fotografi vid Akademin Valand. I sin konst utforskar han det artificiella och det äkta, med ett särskilt intresse för hur man kan skapa den subjektiva bilden som kameran aldrig kan fånga. Tillbaka till utopin- en bok om Ralph Erskines arkitektur i norr är hans första bok.

Publicerad

Petra Westlin

Petra Westlin är fotograf och skribent med verksamhet i Stockholm. Intresset för hus har resulterat i reportage om allt från toppdesignade cykelkällare till bagerier som förvandlats till älskade hem. Den egna bostaden bär på minnen från tiden som äldreboende. Efter hundratals möten med eternithus har både kameralinsen och ögat lärt sig skilja malmex från plåt, även på långt håll. De ådriga sidimönstren tycks plötsligt finnas lite överallt. Att eterniten förlorar sin skönhet när den blir regnvåt är bara att konstatera, men att den har en given plats i vår bebyggelsehistoria är ändå en tröst. Petra är fotograf till boken Eternithus.

Publicerad

Krister Berggren

Krister Berggren är civilingenjör och en av Sveriges mest erfarna och kunniga byggnadskonstruktörer inom äldre byggnadsteknik och restaureringskonst. Han har länge betraktats som en auktoritet inom området. Krister har arbetat tillsammans med flera av vår senaste tids främsta restaureringsarkitekter och noga utvalda uppdragsgivare. Han har utbildat generationer av främst yrkesverksamma arkitekter vid bland annat Kungliga Konsthögskolans utbildning i restaureringskonst samt under många år föreläst om historiska kalkbruk. Berggren är författare till boken Kalkens hemligheter – teknik och historia.

Publicerad

Sven Olof Ahlberg

Författare till Vägar  Historia-Teknik-Material

Sven Olof Ahlberg är fotograf och bebyggelseantikvarie med inriktning på frågor som rör bevarandet av industrisamhällets byggnader, anläggningar och material. Han är verksam över hela landet och driver sedan 20 år kunskapsföretaget Kulturbyggnadsbyrån, med säte i Lidköping. Uppdragen rör i huvudsak dokumentation, antikvarisk-teknisk rådgivning, projektering och värdering samt antikvarisk kontroll. På annat förlag har han tidigare utkommit med – Våra broar en kulturskatt (2000) och Bevara betongen (2012).

Publicerad

Per Skoglund

Per Skoglund växte upp i Vällingby på 50-60-talet och bodde i Sollentuna under gymnasieåren. Han har en universitetsexamen med tyngdpunkt Kulturgeografi och senare vidareutbildning på KTH:A Regional planering. Efter sina studier arbetade Per som forskarassistent på Nordplan på Skeppsholmen. I många år arbetade han även som utredare på Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor/USK.
 
Per upptäckte fotograferandet först vid 35-års ålder och det har lett till ett flertal böcker om Stockholm, bland annat Årsta – Bilder från en Stockholmsförort, Vällingby – ett levande dramaVällingby – en tidsbild av vikt, Lugnet – här går plåtvågorStockholms Satelliter – rekordåren 1960-1979E4 Staden – det trafikala stadslandskapet längs E4:an genom Stockholm och Industrier och verkstäder i Stockholm.
 
Från 2005 och fram till idag arbetar Per med en inventering av fabriker och verkstäder som har funnits i Stockholm
med närförorter. Arbetet, Industrihistoria i Stockholm, redovisas på Stadsmuseets Digitala museum.  Per har fotograferat Lugnet- ett storstadsminne.