Publicerad

1/10 Gösta Alfvén, läkare och författare till boken Ohälsosam arkitektur föreläser på Stockholms Stadsbibliotek.

Föreläsning på Stockholms Stadsbibliotek den 1 oktober mellan 18:00 – 19:30 med Gösta Alfvén, författare till Ohälsosam Arkitektur.

Hur kan vi skapa attraktiva, gröna, levande och hälsosamma städer är frågor som blivit allt viktigare. Författare, läkare och docent Gösta Alfvén föreläser om att dagens samhälle är starkt påverkat av 1900-talets omvälvande stadsplaner. Han skildrar hur det gick till då den moderna staden skapades i Sverige. En viktig idékälla var Le Corbusier, hans och svenska efter-följares tankegångar om arkitektur och stadsplanering – den så kallade funktionalismen – och hur det ledde till omfattande rivningar av gamla stadskärnor och massproduktion av bostäder. Föredraget belyser också kvaliteter i arkitekturen som föregick modernismen, som vi kan dra lärdom av då vi bygger nytt. Funktionalismen lovade välfungerande, hälsosamma städer. Men som boken visar, så infriades inte dessa löften. Författaren försöker också ge svar på frågor som; hur vi bygger attraktiva, och hälsosamma städer som främjar ett rikt socialt liv.

Gösta Alfvén är läkare och docent med stress hos barn som forskningsområde. Han har under en lång tid intresserat sig för hur stadens fysiska miljö påverkar människor, deras hälsa och emotioner.

Vill du vara säker på att få en sittplats? Boka i formuläret eller ring vår kundtjänst på telefon 08-508 30 900. Bokningen stänger en timme före programstart.

Kom i tid! Bokade platser släpps 15 minuter innan programstart och det finns även ett antal drop-in-platser och ståplatser.