Publicerad

17 februari – Lunchföreläsning med Frida Nerdal författare till boken Arkitekt Elsa Sundling.

Arkitekt Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana
På denna CBA lunchföreläsning berättar författaren Frida Nerdal om Elsa Sundlings liv och verksamhet Frida Nerdal är arkitekt och författare. Våren 2020 utkom hon med boken ”Arkitekt Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana” – en vidareutveckling och fördjupning av det examensarbete hon skrev på Chalmers 2018. Den bärande berättelsen är den om en kvinnlig arkitekt vars gärningar fallit i glömska, en av alla de många förebilder som författaren saknade under sin utbildning. I ett föredrag får vi följa modernisten och livskonstnären Elsa Sundlings (1902-1964) liv och verksamhet – från arkitekturstudier under Auguste Perret, biografarkitektur i Paris, återuppbyggnadsarbete efter andra världskriget, lyxvillor i Tanger till efterkrigstidens stadsförnyelser i svenska städer. Trots sin unika och omfattande verksamhet skrevs Sundling aldrig in i den svenska arkitekturhistorien. Föredraget berör således också utmaningarna bakom ett forskningsprojekt likt detta och vikten av att lyfta fram kvinnors historiska bidrag inom arkitektur.

Datum och tid: 17/2 2021 kl 12:00-12:45
Använd föjlande länk och lösenord för att ansluta till föreläsningen:
https://chalmers.zoom.us/j/62189610255
Password: 603076

Läs mer om boken här