Publicerad

5 april Ny bok! Göran Lindahl – ett annat perspektiv.

Göran Lindahl var professor vid Konsthögskolans arkitekturskola i Stockholm under senare delen av 1900-talet. Detta var en tid då bebyggelsen i Sveriges städer genomgick större förändringar än någonsin tidigare. Tyngdpunkten i boken ligger på Lindahls insatser som skribent , debattör, lärare och forskare. Men den ger även inblick i drivkrafterna bakom de förändringar som skedde under den period i Sveriges historia som har kommit att kallas ”Rekordåren”. Boken finns att köpa här.