Publicerad

Btj recenserar Anne Brügges bok Ingrid Wallberg – arkitekt och funktionalist

// Ingrid Wallberg. Arkitekt och funktionalist av Anne Brügge är en gedigen och väl genomarbetad biografi.
Ingrid Wallberg var en av de första kvinnorna inom arkitektyrket i Sverige och har en period tyvärr varit delvis
bortglömd. Hon var också en skicklig entreprenör och företagsledare med en stark personlighet.
//

Mattias Bjellvi Btj skriver vidare

// … Texterna ger en bredbild av Ingrid Wallbergs person och yrkesutövning. Materialet är illustrerat med ett stort antal fotografier, ritningar med mera. Boken är ett viktigt komplement till historieskrivningen, inte minst då kvinnors yrkeskunnande och betydelse för samhällsutvecklingen ofta hamnat i skymundan…/