Publicerad

Elins tonårsdagbok nominerad till Årets hembygdsbok 2020

Elins tonårsdagbok är nominerad till Årets hembygdsbok. Vinnaren utses av en jurygrupp som utsetts av Sveriges Hembygdsförbund. Vinnaren presenteras under hösten.

Hembygdsrörelsen ger ut ett stort antal skrifter varje år. För att lyfta statusen på den här typen av litteratur har Sveriges Hembygdsförbund instiftat ett pris för hembygdsböcker. Priset uppmärksammar en bok eller en serie årsböcker som på ett föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet. Genom att belöna framstående insatser i hembygdsföreningarnas utgivning, vill SHF uppmärksamma den rika hembygdslitteraturen och stimulera kvalitet i forskning och levandegörande av den lokala historien. Läs mer här.