Publicerad

Feb-mars 2023 Italienska kulturinstitutet i Stockholm visar just nu utställningen ”Women in architecture”.

Utställningen som visas i Stockholm tar avstamp från den utställning som presenterades på MAXXI- museum i Rom 2022. Projektets mål var att uppmärksamma kvinnliga framgångar inom modern och samtida arkitektur.

Institutet har i denna utställning även fokuserat på svenska kvinnliga arkitekter under 1900-talet. En av dessa är Ingrid Wallberg där material tagits från Anne Brügges bok Ingrid Wallberg – arkitekt och funktionalist.

Utställningen visas på Italienska kulturinstitutet till och med den 20 mars 2023.

Italienska Kulturinstitutet ”C.M. Lerici”
Gärdesgatan 14 – 115 27 Stockholm
Tel: 08 – 54 58 57 60

Institutets öppettider:

Måndag – torsdag 9:30-13:00 och 14:00-16:30

Fredag 9:30-13:00