Publicerad

1 juli i Almedalen
Gösta Alfvén – författare till Diagnos: ohälsosam arkitektur – Om stadsomvandling, miljonprogram och funktionalism i Sverige – föreläser för Svenska Läkaresällskapet i Almedalen.

Lyssna på Gösta Alfvén, docent, stessforskare och författare till  Diagnos: ohälsosam arkitektur – Om stadsomvandling, miljonprogram och funktionalism i Sverige

Svenska Läkaresällskapet i Almedalen – Hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor

Onsdag den 1 juli Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1

09.00-10.00 Det hälsofrämjande samhället – vilket är läkarnas ansvar?

Klicka på länken för att läsa mer Program i Almedalen