Publicerad

Olsson Annika

Innehar Bo Rydins professur i förpackningslogistik och är ämnesföreträdare för ämnet vid Lund Tekniska Högskola. Hennes forskning handlar främst om användarorienterad förpackningsutveckling och dess effekter för en hållbar utveckling. Forskningen är tillämpad och sker ofta i samverkan med näringslivet. Hon har flerårig bakgrund från livsmedels- och förpackningsindustrin innan hon återupptog den akademiska karriären. Avhandlingen The Change from Feature Focus to Customer Focus in Packaging Development lades fram 2006. Annika undervisar också blivande civilingenjörer i förpackningsteknik- och utveckling, och handleder doktorander i ämnet förpackningslogistik. Medförfattare i boken Den [o] hållbara förpackningen.

Foto porträttbild: Erik Andersson