Publicerad

Jonsson Håkan

Håkan Jonsson är född och boende i Sandvik med flera generationer skutskeppare i släkten. Hans far, skepparen Erling Jonsson var delägare i galeasen ALBACORE, den sista hemmahörande skutan i Sandvik. Håkan arbetade som fartygselektriker i Salénrederierna AB under några år på 1960-talet. Därefter var han anställd på Dagens Nyheter fram till sin pension 2007. Håkan sitter i styrelsen för Persnäs Hembygdsförening och är ofta anlitad som föredragshållare om Sandviks historia.