Publicerad

Grenander Alfred

Alfred Grenander är författare till breven i boken Söta Rara Alice! Breven skrev han till Alice Sandberg mellan åren 1859 och 1866. Endast fästmansbreven från Alfred finns bevarade. Alices svarsbrev saknas helt, men innehållet i Alfreds brev ger ofta antydan om innehållet i delar av Alices brev.
På bilden ses paret tillsammans.