Publicerad

Gunnarsson AnnMarie

AnnMarie Gunnarsson är byggnadsantikvarie och arbetade före sin pensionering på länsmuseet i Dalarna. Hon är uppvuxen i Bergslagen, bosatt i Ludvika och har alltid varit fascinerad av vad byggnader och bebyggelse har att berätta. AnnMarie har medverkat i olika publikationer och skrivit om byggnadsarvet i Bergslagen. Hon är författare till boken Slaggsten & Slagghus – unika kulturskatter