Publicerad

Jalakas Anders

Anders Jalakas är uppvuxen i södra Bohuslän och han har i hela sitt liv haft två passioner – skrivandet och båtar. Under många år har han arbetat som journalist, men privat har intresset varit inriktat på farkoster som flyter. Han har seglat små träbåtar och rejäla plastbåtar längs hela Bohuskusten. De öar och grundområden som inte gått att nå med en kölbåt har han besökt med kajak. Anders är utbildat journalist och fil. mag. Han har dessutom en komplett båtbyggarutbildning samt omfattande självstudier i båtkonstruktion i bagaget. Flera av de kajaker han paddlat har han både konstruerat och byggt själv. Förutom att skriva om båtar i böcker skriver Anders en blogg som handlar om den klassiska Bohuslänska allmogebåten Kyrkesundsdorisen och hur man bygger den som modell – till att börja med.