Publicerad

Johnny Kellner

Johnny Kellner har varit aktiv i debatten om frågor kring klimat, energi, miljö, material och byggteknik under många år. Han har varit verksam först som konsult hos VBB/SWECO därefter som entreprenör och affärsutvecklare kombinerat med rollen som teknik- och miljöchef hos byggbolagen JM i Stockholm och Veidekke i Sverige. Han har också medverkat i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt. Kellner är författare till boken JO