Publicerad

Berggren Krister

Krister Berggren är civilingenjör och en av Sveriges mest erfarna och kunniga byggnadskonstruktörer inom äldre byggnadsteknik och restaureringskonst. Han har länge betraktats som en auktoritet inom området. Krister har arbetat tillsammans med flera av vår senaste tids främsta restaureringsarkitekter och noga utvalda uppdragsgivare. Han har utbildat generationer av främst yrkesverksamma arkitekter vid bland annat Kungliga Konsthögskolans utbildning i restaureringskonst samt under många år föreläst om historiska kalkbruk. Berggren är författare till boken Kalkens hemligheter – teknik och historia.