Publicerad

Nerdal Frida

Frida Nerdal är utbildad arkitekt vid Chalmers tekniska högskola. Med ett intresse för historia, teori och genusfrågor ägnade hon sitt examensarbete åt efterforskning om den ouppmärksammade arkitekten Elsa Sundling. För sin studieprestation med särskild tonvikt på jämställdhet tilldelades hon 2019 en John Ericsson-medalj.