Integritetspolicy

Sekretess och användarpolicy
Balkong Förlag och Busfrö Förlag är måna om och ansvariga för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss men dessa behövs för att kunna administrera dina inköp. Balkong Förlag lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än de som nämns i punkterna nedan. Uppgifterna lagras enligt bokföringslagen.

För att vår webbshop ska fungera använder vi
WooCommerce
Storefront
WordPress

Klarna – för att du ska kunna betala dina leveranser
Fraktbolag – för att vi ska kunna leverera dina böcker

Nyhetsbrev och information från Balkong Förlag eller Busfrö Förlag. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller att få information från oss så delas din email med vår email-tjänsteleverantör. Detta för att vi ska kunna använda tjänsten och på så sätt hålla dig uppdaterad med erbjudanden.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är varje upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Att en person är identifierbar betyder att det går att ta reda på vem personen är, direkt eller indirekt, med hjälp av ett namn, ett id-nummer, en lokaliseringsuppgift eller något specifikt om personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. En personuppgift är alltså en registrerad uppgift som direkt eller indirekt pekar ut en person. Det är exempelvis namn, adress och personnummer eller mailadress.

Vad är personuppgiftsbehandling?
Med personuppgiftsbehandling, alltså behandling av personuppgifter, menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur Balkong /Busfrö Förlag får behandla personuppgifter. Reglernas syfte är att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Generella regler finns i EU:s dataskyddsförordning, i den kompletterande dataskyddslagen och i den kompletterande dataskyddsförordningen.

Dessutom finns det en rad särskilda registerförfattningar som också kompletterar EU:s dataskyddsförordning.

Rättigheter
Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter Balkong/Busfrö Förlag behandlar om dig. Du kan också kräva att behandlingen av personuppgifterna raderas eller begränsas om inte behandlingen är en förutsättning (enligt bokföringslagen) för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller tillhandahålla en tjänst till dig. Vissa av dina uppgifter kan alltså behöva sparas för att uppfylla skyldigheter enligt lag. Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter lagrade av oss kan du vända dig till Integrationsskyddsmyndigheten. Du kan begära att få ta del av den information som finns lagrad om dig. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade (dataportabilitet) eller invända mot att personuppgifterna används för marknadsföring. Balkong/Busfrö Förlag ska då utifrån sina förutsättningar lämna ut dessa uppgifter senast en månad efter begäran.


Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Vi använder sessionscookies för att exempelvis registrera vad du har placerat i varukorgen då du handlar böcker i vår webbshop, eller för att formulär som du har fyllt i inte ska tömmas om du backar från en sida för att senare komma tillbaka. Det finns olika typer av cookies. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Du kan när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Har du några övriga frågor så vänligen kontakta oss på info@balkongforlag.se