Uppdragsutgivning

En bok kan vara en värdefull del av ett företags marknadsföring

Vår utgivning består även av böcker som vi har producerat på uppdrag. Vi hjälper till att planera och producera boken som blir en del av företagets marknadsföring. Vi kan erbjuda allt som behövs för att få en idé att bli till en färdig bok då det gäller projektledning, formgivning, och redaktionell språkbearbetning. Den färdiga boken kan vi sedan även lagerhålla, distribuera och fakturera.

För mer information kontakta oss på info@balkongforlag.se

Här visas ett urval av vår uppdragsproduktion.