OM OSS

Balkong Förlag är ett oberoende förlag med inriktning på illustrerade fackböcker inom många olika ämnen – alla producerade på miljövänligt på papper. Vi riktar oss till bokälskare som ställer krav på hållbarhet. Grundtanken med utgivningen är vackra tryckta böcker av hög kvalitet med lång livslängd – våra böcker hittar man sällan på readiskarna säsongen efter utgivningen. I en alltmer digitaliserad värld tycker vi att det tryckta mediet blir mer angeläget. Att läsa på papper tycks påverka läsupplevelsen positivt. Allt fler studier visar att tryckt information lämnar ett djupare avtryck i hjärnan, som leder till en ökad känslomässig process. Studier visar också att information tryckt på papper förbättrar inlärningen och förståelsen av kunskap. Vissa sakkunniga hävdar till och med att något så enkelt som att bläddra i en bok kan hjälpa hjärnan att minnas. Vi vill medverka till att pappersboken fortsätter att vara viktigt för både stora och små. Våra produktioner sker i nära samarbete – förlag – författare – fotograf och formgivare.

Vårt kontor ligger i Vasastan i Stockholm och våra böcker finns hos välsorterade återförsäljare, i nätbokhandeln eller så kan du köpa dem här direkt i vår webbutik www.balkongforlag.se/utgivning

Om du har frågor om vår utgivning är du välkommen att kontakta oss på info@balkongforlag.se