Press

HÖGUPPLÖSTA OMSLAG

Kontakta oss på info@balkongforlag.se om du önskar högupplösta omslag på våra böcker eller vid ytterligare frågor angående pressmaterial.  Materialet är endast avsett för press och ska användas i sammanhang där våra böcker och förlaget nämns.

RECENSIONSEXEMPLAR OCH UTGIVNING

Vill du beställa recensionsexemplar av någon titel går det bra att kontakta oss på info@balkongforlag.se
Ange, förutom namn och adress, även var boken kommer att recenseras och när.

Vill du komma i kontakt med någon av våra författare? Kontakta oss på info@balkong.se