Balkong Förlag

Balkong Förlag är ett oberoende förlag med inriktning på illustrerade fackböcker inom många olika ämnen – alla producerade på miljövänligt papper. Vi riktar oss till bokälskare som ställer krav på hållbarhet. Grundtanken med utgivningen är vackra tryckta böcker av hög kvalitet med lång livslängd – våra böcker hittar man sällan på readiskarna säsongen efter utgivningen. I en alltmer digitaliserad värld tycker vi att det tryckta mediet blir mer angeläget. Att läsa på papper tycks påverka läsupplevelsen positivt. Allt fler studier visar att tryckt information lämnar ett djupare avtryck i hjärnan, som leder till en ökad känslomässig process. Studier visar också att information tryckt på papper förbättrar inlärningen och förståelsen av kunskap. Vissa sakkunniga hävdar till och med att något så enkelt som att bläddra i en bok kan hjälpa hjärnan att minnas. Vi vill medverka till att pappersboken fortsätter att vara viktigt för både stora och små. Våra produktioner sker i nära samarbete – förlag – författare – fotograf och formgivare.

Vårt kontor ligger i Vasastan i Stockholm och våra böcker finns hos välsorterade återförsäljare, i nätbokhandeln eller så kan du köpa dem här direkt i vår webbutik www.balkongforlag.se/utgivning

Om du har frågor om vår utgivning är du välkommen att kontakta oss på info@balkongforlag.se

Varför namnet Balkong?

En balkong binder samman rum och miljö, den dekorerar och förhöjer statusen på en fasad, den ger även möjlighet till sammankomster och ceremonier mellan människor. Balkongen kan erbjuda en mängd olika aktiviteter, den  är en länk mellan det yttre och det inre och kan ge plats åt en publik som i sin tur ger innebörd och mening till det som händer där. Från balkonger ser vi ofta celebriteter vinka eller politiskt agera och från en balkong finns många gånger en vy värd att betrakta. Den kan bjuda på rofyllda stunder med en läsvärd bok. Balkongen kan vara poetisk, i litteraturens och filmens värld kan den inbjuda till ett gömställe för förälskade par. Balkonger är dekorativa, de blickar – och sticker ut! I arkitekturer finns det många olika balkonger, vilket skulle kunna spegla vår utgivning med en mängd olika ämnen.

Barnboksförfattaren John – Lennart Linder (1911 – 2009) inspirerade oss till att döpa förlaget till Balkong Förlag, då vår idé var att hitta ett namn som var avvikande och som kunde förknippas med böcker och läsande.