Stadsbyggnad gånger hundra

200,00 kr inkl. moms

I lager

Illustration: Frödin Ulf
Artikelnr: 978-91-85581-53-5 Kategorier: ,

Beskrivning

Den här titeln går endast att köpa i vår webbutik.

Som stadsplanerare är det extra viktigt att kunna urskilja och motivera ingrepp i just den fysiska strukturen. Identiteten hos en stad, en stadsdel, ett kvarter eller en plats är viktig att kunna avläsa och beskriva vid en kommande förändring. Storlekar i den byggda miljön måste alltid relateras till människans storlek och avstånd i den byggda miljön måste alltid relateras till människans rörelsehastighet.
En stor svårighet vid avläsningen och bedömningen är om identiteten i huvudsak är verksamhetsanknuten och därmed lätt kan förändras eller om identiteten i grunden bygger på stadens fysiska struktur där markägoförhållanden och infrastrukturer med gator och torg är mer kostsamma och svårare att förändra. Här ges 100 råd till alla stadsplanerare.

 

Ytterligare information

Dimensioner 210 × 220 mm
Band

Illustrerad

ISBN

Sidor

Språk

Utgiven