Publicerad

Regberg Lundborg Emma

Emma har sjukgymnastexamen från Uppsala universitet och läste därefter masterprogrammet vid Umeå universitet. Hennes inriktning i Umeå var gravida kvinnors upplevelser av fysioterapi. De senaste åren har hon utbildat sig till specialistfysioterapeut inom kvinnors hälsa. Emma arbetar kliniskt i Stockholm inom specialiserad kvinnosjukvård och träffar hundratals kvinnliga patienter varje år, både under och efter graviditet. Emma föreläser regelbundet för kvinnor, nyblivna mammor, vårdpersonal och tränare som arbetar med kvinnor. Emma är författaren till boken Gravidkraft.

Här kan du läsa mer om Emma och hennes föreläsningar https://emmaregberg.com/ .