Publicerad

Norman Hans

Hans Norman, född 1936, är professor emeritus i historia vid Uppsala universitet. Bland hans publikationer kan
nämnas arbeten om 1800-talets utvandrare till Nordamerika och deras bosättning, om demografi och familjeliv i Sverige i historisk belysning samt om 1600-talskolonin Nya Sverige och dess svenskfinska befolkning. Hans intresse för marin historia har dels resulterat i en antologi om den svenska skärgårdsflottan, dels i en biografi om generalamiralen Johan Puke. Han har gjort många långfärdsseglingar i skärgårdshaven och Finska viken. Som medlem i Svenska Kryssarklubben och styrelseledamot i dess Uppsalakrets har han varit ansvarig för kretsens eskaderverksamhet.

Författaren för ankar i Fladan vid Berghamn, Houtskär, Åbolands skärgård.