Publicerad

Hans Norman

Hans Norman, född 1936, är professor emeritus i historia vid Uppsala universitet. Bland hans publikationer kan nämnas arbeten om 1800-talets utvandrare till Nordamerika och deras bosättning, om demografi och familjeliv i Sverige i historisk belysning samt om 1600-talskolonin Nya Sverige och dess svensk-finska befolkning. Hans intresse för marin historia har dels resulterat i en antologi om den svenska skärgårdsflottan, dels i en biografi om generalamiralen Johan Puke.

Han har gjort många långfärdsseglingar i skärgårdshaven och Finska viken. Som medlem i Svenska Kryssarklubben och styrelseledamot i dess Uppsalakrets har han varit ansvarig för kretsens eskaderverksamhet.