Publicerad

Tilliander Bo

Bo Tilliander är år född år 1934 på en kobbe utanför Ornö i Stockholms södra skärgård. Han är uppväxt och bosatt på Dalarö. Bo började redan i ungdomen att teckna och måla. Han har som konstnär haft flera uppmärksammade utställningar och hans skärgårdsmålningar och träsniderier är uppskattade av många. Skärgårdsberättelser – Sanna och osanna historier är hans första bok som gavs ut år 2008. Uppföljaren Skärgårdsliv – fler sanna och osanna historier gavs ut sommaren år 2009 och tredje delen i serien, Skärgårdsskrönor utkom sommaren 2010. Under våren 2012 utkom boken Dalarö – Minnen från Skärgården och del två Dalarö – Historiska Berättelser utkom 2014. Våren 2016 utkom Skärgårdsmålaren Bo Tillianderen bok som sammanfattar Tillianders konstnärsskap.
År 2018 kom Tillianders sjunde bok som heter Bo Tillianders Dalarö.