Publicerad

Tilliander Bo

Bo Tilliander 1934 – 2022. Tilliander föddes på en kobbe utanför Ornö i Stockholms södra skärgård. Bo växte upp och var hela livet bosatt på Dalarö. Redan i ungdomen började han att teckna och måla. Han har som konstnär haft flera uppmärksammade utställningar och hans skärgårdsmålningar och träsniderier är uppskattade av många. Skärgårdsberättelser – Sanna och osanna historier är hans första bok som gavs ut år 2008. Uppföljaren Skärgårdsliv – fler sanna och osanna historier gavs ut sommaren år 2009 och tredje delen i serien, Skärgårdsskrönor utkom sommaren 2010. Under våren 2012 utkom boken Dalarö – Minnen från Skärgården och del två Dalarö – Historiska Berättelser utkom 2014. Våren 2016 utkom Skärgårdsmålaren Bo Tillianderen bok som sammanfattar Tillianders konstnärsskap. År 2018 kom Tillianders sjunde bok som heter Bo Tillianders Dalarö. Den sista boken gavs ut 2021 med titeln Öster om Dalarö.