Publicerad

Wenander Vicki

Vicki Wenander är bebyggelseantikvarie och byggnadsingenjör. Hon är även personcertifierad som Sakkunnig kontrollant av kulturvärden – Behörighetsnivå K. Vicki har under lång tid arbetat som konsult inom bygg- och fastighetssektorn i Stockholm och i Malmö. Hon har även varit verksam på arkitektkontor, länsmuseer och byggnadsvårscenter i mellan-, syd och västsverige. Sedan år 2002 arbetar hon med en doktorsavhandling arkitektoniskt måleri i den svenska funktionalismens rum. Idag driver Vicki konsultverksamhet som tillhandahåller konsulttjänster inom kulturmiljövårdens kompetensområden. Tillsammans med Roger Lindbom har Vicki skrivit bokenFrågor och Svar om byggnadsvård.