John Sjöström – En arkitekts minnen och tankar om hus

269,00 kr inkl. moms

Beskrivning

Den skånska längan från 1700-talet har många tidlösa kvaliteter. Intrycken från somrar i denna länga sedan åttaårsåldern finns med i John Sjöströms minnen av olika miljöer under ett långt arkitektliv. I undervisning, artiklar och föredrag har han återkommit till samma tema: kraven på en god miljö skiftar inte med åren. De gäller att upptäcka, ta tillvara och utveckla de modeller och idéer i äldre bebyggelse som ännu håller måttet! John Sjöström föddes 1931 och ville i sin ungdom bli skeppsbyggare. Han blev istället arkitekt och fick 1967 professuren i arkitektur på Konsthögskolan

John Sjöström was born in 1931 and wanted to become a shipbuilder in his youth. He instead became an architect and in 1967 he received the professorship in architecture at the Academy of Fine Arts.

Ytterligare information

Dimensioner 148 × 210 mm
Band

Illustrerad

ISBN

Sidor

Utgiven

Språk