VassArkitektur

336,00 kr inkl. moms

Beskrivning

Stråtak av halm eller vass är långt mycket äldre än själva begreppet arkitektur.
Det tidigaste takmaterialet i Skandinavien var just vass, särskilt utbrett i kustlandskap som Skåne, Blekinge och Halland.
I denna bok skildras mötet mellan en nutida arkitekt och en historisk takteknik.
Lars Nilsson har under en lång karriär på Sveriges största arkitektkontor ritat bostäder, skolor, sjukhus och en mängd andra uppdrag – men varmast om hjärtat har alltid legat hus med vasstak.
Från flerhundraåriga torpstugor till toppmoderna villor.
Varje uppdrag har lett vidare till nästa, med ständigt växande efterfrågan
på Lars formsäkra expertis och erfarenhet.
”Vassarkitektur” är en exposé av tio hus i den vackra trakten runt Särdal
i södra Halland, generöst presenterade med text, ritningar, fotografier och Lars
egna akvareller som ytterligare lyfter fram husens särprägel och traktens skönhet.
Sida för sida bevisas bortom allt tvivel: Visst kan vassarkitektur vara vass arkitektur.

Ytterligare information

Band

Illustrerad

ISBN

Sidor

Språk