LidingÖar – öar, broar och bortglömda spår. (Kommande)

Beskrivning

Boken är tänkt att vara en kulturhistorisk vandring över Lidingös närmsta grannöar, som alla ruvar på en spännande historia. För första gången beskrivs nu samtidigt alla öar som omger Lidingö. Läs om de närliggande öarna Stora Höggarn, Sveriges Holme, Danmarks Holme, Fjäderholmarna, Tranholmen, Storholmen, Duvholmen och Svanholmen – samt inte minst utskärgårdarna Björkskär, Lilla Nassa och Västerö vilka ägs av Lidingö stad. Boken inrymmer också spännande kapitel om broar runt Lidingö som funnits och inte funnits – och hemliga händelser som ägt rum på Elfvik. Alla dessa öar och platser har en speciell och spännande historia. Här har utspelats viktiga sjöslag mellan nordiska örlogsflottor, här fanns hemliga spioncentraler under krigstid, här fanns hus som byggts och bebotts av rika män – vilka senare har gått i konkurs. Läs också om storvulna projekt som planerats minutiöst under årtionden – för att sen inte bli av.

Ytterligare information

Band

Illustrerad

ISBN

Sidor

Språk