Publicerad

1/10 Klimatförändringar påverkar byggandet – föreläsning på Stockholms Stadsbibliotek med författaren och energistrategen Johnny Kellner

Föreläsning på Stockholms Stadsbibliotek den 1 oktober mellan 18:00 – 19:30 med Johnny Kellner, författare till Klimat, Energi, Hållbarhet – Är byggsektor en miljöbov?

Förändrat klimat påverkar byggbranschen i Norden. Funktionalismen lovade hälsosamma städer. Hur blev det?
Trots försök till internationella klimatavtal är klimatförändringarna ett allvarligt hot för vår planets befolkning med torka och svält som kommer påverka oss alla. Författare Johnny Kellner föreläser om att katastroferna kommer till att börja med förekomma hos de fattigaste länderna i Asien och Afrika, men sedan även i södra Europa. Detta riskerar medföra framtida allvarliga konflikter då antalet klimatflyktingar ökar. Stigande temperaturer, ökad nederbörd och ett fuktigare klimat påverkar redan byggbranschen i Norden. Hur ska bygg- och bostadsbolagen, staten och kommunerna hantera miljö- och energifrågorna på effektivaste sätt för att bostäder ska bli hållbara i framtidens allt fuktigare och varmare klimat?

Vilka missuppfattningar och myter behöver avlivas? Hur värderar vi olika energitillförselsystem och vilka kunskaper behöver förändras inom byggsektorn? Författaren har som ambition att beskriva hinder och möjligheter och den beredskap och planering vi måste ha för ett hållbart samhällsbyggande i Sverige. Han vill visa att det inte finns strikta sanningar och att naturlagarna alltid gäller. Här pekas på de miljöfrågor som bör prioriteras för att besluten ska tas i rätt ordning för att ge bästa effekt. Allt detta sett i ett större sammanhang i både tid och rum som inkluderar människorna i de tekniska systemen.

Vill du vara säker på att få en sittplats? Boka i formuläret eller ring vår kundtjänst på telefon 08-508 30 900. Bokningen stänger en timme före programstart.

Kom i tid! Bokade platser släpps 15 minuter innan programstart och det finns även ett antal drop-in-platser och ståplatser.