Publicerad

3 februari Symposium med Gösta Alfvén

Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner anordnar symposium med syfte att förmedla kunskap och diskutera ämnen som Rädda Blasieholmens kulturarv –Att inkräkta på befintliga värden eller att utveckla nya platser i staden, Är Nobel Center ett varnande eller föredömligt exempel?, Flytta Nobelbygget? Ett värdigt läge för Nobel.

En av talarna under dagen är Gösta Alfvén, docent i barnmedicin och författare till boken Ohälsosam arkitektur: En annan sida av funktionalismen. Alfvén kommer att tala om Ohälsosam arkitektur – hur vår hälsa påverkas av den omgivande miljön.

Lördag 3 feb kl. 13.30–16.30, Musikaliska Akademien på Blasieholmen, Nybrokajen. Gratis inträde för alla.

Läs mer här.