Publicerad

Lilienbergs stad – Hans Bjur – föreläsningar under våren 2018

Lilienbergs stad – Göteborg 1900-1930

1 mars 11.00   – Författaren Hans Bjur föreläser på Redbergs Teatern/Studieförbudet Vuxenskolan.

Kostnad 100:- Anmäl här !

13 mars 18.30  – Författaren Hans Bjur föreläser på Lohrs Pocket Medmera