Publicerad

2 maj 17.00 – 20.00 Hans Bjur föreläser om sin bok Lilienbergs Stad 1900-1930 – Jugenthuset Göteborg.

Sveriges Arkitekter Västra Götaland i samarbete med Chalmers bjuder in till föreläsning med efterföljande panelsamtal.

Se vidare information nedan.

hb2