Publicerad

27/7 Ölandsbladets Rolf Nilsson skriver om boken ”Om skutor och sjöfolk i Sandviks hamn”.

Gedigen dokumentation om skutepoken i Sandvik – ”Om skutor och sjöfolk i Sandviks hamn” är titeln på en nyutkommen bok, författad av Anders Andersson, Håkan Jonsson och Per Thege. Den beskriver det 70-talet skutor som varit hemmahörande i Sandvik, men även hamnens och stenindustrins utveckling.
Vidare innehåller boken ett rikt illustrerat skeppsregister, ett kapitel om sjöfolk och redare och berättelser från skutepoken.
För skuthistorien svarar Anders Andersson och Håkan Jonsson. Anders, som är född i Sandvik är son till skepparen Augustinus Andersson som ägde tremastskonaren Öland, och blev själv delägare och befälhavare på fartyget fram till försäljningen 1967
.

Köp boken här!

Publicerad

Andersson Anders

Anders Andersson är född i Sandvik. Han var skeppare och ägare i 3-mastskonaren ÖLAND på 1960-talet. Under några år omkring 1970 var Anders befälhavare och ägare i lastfartyget GUNN. Därefter arbetade han som befälhavare på olika fartyg ägda av bland andra Rederi AB Castor, Gerotank Rederi AB och Rederi AB Ölandssund. Under en period var han anställd vid Lotsstationen i Kalmar och i början av 2000-talet var han befälhavare i färjan Kalmarsund VIII innan han gick iland för gott 2002. Anders är engagerad i Kalmar Sjöfartsmuseums verksamhet.

Publicerad

Jonsson Håkan

Håkan Jonsson är född och boende i Sandvik med flera generationer skutskeppare i släkten. Hans far, skepparen Erling Jonsson var delägare i galeasen ALBACORE, den sista hemmahörande skutan i Sandvik. Håkan arbetade som fartygselektriker i Salénrederierna AB under några år på 1960-talet. Därefter var han anställd på Dagens Nyheter fram till sin pension 2007. Håkan sitter i styrelsen för Persnäs Hembygdsförening och är ofta anlitad som föredragshållare om Sandviks historia.

Publicerad

Thege Per

Per Thege är född i Stockholm med släkt från Kolstad by utanför Borgholm. Hans farfars far Daniel Ohlsson var sjökapten i Borgholm och Kalmar och gjorde många långseglingar runt om i världen. Per har tillbringat varje sommar sen födseln i Kolstad och Sandvik och hans yrkesliv har handlat om internationella skogs- och miljöfrågor. Intresset för Öland och sjöfarten finns dokumenterat i www.sandvikshamn.se och www.kolstadby.se.

Publicerad

4 mars 13.00 Johan Ahlbom författare till Klassiska småbåtsvarv och deras konstruktörer föreläser på Skärgårdsmuseet i Stavsnäs.

lördag den 4 mars 2023 är Skärgårdsmuseet i Stavsnäs öppet kl. 12-15.

Naturvårdaren och författaren Johan Ahlbom berättar – i anslutning till sin nyligen utkomna bok ”Klassiska småbåtsvarv och deras konstruktörer”- om varven på Lidingö. Här byggdes lyxiga segel- och motorbåtar åt bland annat Torsten Kreuger och Axel Wenner-Gren men även mindre båtar åt vanligt folk.

Köp boken här!

Publicerad

Feb-mars 2023 Italienska kulturinstitutet i Stockholm visar just nu utställningen ”Women in architecture”.

Utställningen som visas i Stockholm tar avstamp från den utställning som presenterades på MAXXI- museum i Rom 2022. Projektets mål var att uppmärksamma kvinnliga framgångar inom modern och samtida arkitektur.

Institutet har i denna utställning även fokuserat på svenska kvinnliga arkitekter under 1900-talet. En av dessa är Ingrid Wallberg där material tagits från Anne Brügges bok Ingrid Wallberg – arkitekt och funktionalist.

Utställningen visas på Italienska kulturinstitutet till och med den 20 mars 2023.

Italienska Kulturinstitutet ”C.M. Lerici”
Gärdesgatan 14 – 115 27 Stockholm
Tel: 08 – 54 58 57 60

Institutets öppettider:

Måndag – torsdag 9:30-13:00 och 14:00-16:30

Fredag 9:30-13:00

Publicerad

Boken Stora brobyggare av Sture Samuelsson recenseras i tidningen Arkitektur.

Morten Lund har recenserat Stura Samuelssons bok Stora brobyggare – Ingenjörernas triumf i Arkitektur nr 7/22.

// … Att bygga en bro handlar om att förstå de
stora krafter som material och form måste
balansera. Platsens geologi avgör utformningen,
men även den övriga kontexten blir
avgörande – stadsrum och infrastruktur,
platsens kulturhistoria, de sociala särdragen.
Själva byggandet kan beskrivas som en lika
komplex berättelse. Enorma mängder
material måste lyftas på plats. Koreografin
kring det krävande arbetet blir i boken till en
fascinerande föreställning.
Konsten att bygga bro handlar också om
estetik. I dagligt tal använder vi begreppet
som en anspråksfull synonym för det vackra,
men på 1700-talet inkluderade begreppet
likaväl det sublima som det pittoreska. I
kapitlet om Riksbron blir det tydligt hur
förståelsen av det vackra gjorde att bron fick
sina eleganta proportioner trots krav på
optimering och ekonomi. Det sublima, som
frammanas av stora mått och lurande
katastrofer, antyds i berättelsen genom
olyckan på den gamla Essingebron, då en
buss körde genom räcket och rasade i djupet.
Det pittoreska stimuleras av naturens egna
former, som i kapitlet om Västerbron, där
bågarna inramar mälarlandskapet i den
ikoniska scenbilden som välkomnar oss
genom tågets fönster varje gång vi rullar in
mot Stockholms Central.
Sture Samuelsson har skrivit en riktigt bra
bok om Stockholms broar, både rik och
mångfasetterad, med specialistens fokuserade
inblick och humanistens brett famnande
livssyn. Ta med dig Sture Samuelssons berättelse
på din nästa promenad över Stockholms
broar.//