Publicerad

Nya boktitlar om kvinnliga arkitekter

Två nya titlar om kvinnliga arkitekterna Elsa Sundling och Ingrid Wallberg har dykt upp hos oss här på förlaget!

Läs mer eller köp böckerna här:

Arkitekt Elsa Sundling av lust och ohejdad vana

Ingrid Wallberg – arkitekt och funktionalist