Publicerad

Cajsdotter Emelie

Emelie Cajsdotter är född år 1974 i Göteborg och bor sedan länge på ett småbruk i norra Bohuslän, tillsammans med oräkneligt antal djur. Emelie arbetar heltid med telepatisk kommunikation och alternativ behandling av djur.  Alla Kungens hästar är Emelies andra bok. Zander och tiden som gavs ut första gången år 2002 är utgavs i reviderad upplaga hösten 2009 samt som ny upplaga med mjuka pärmar 2017. Under våren 2012 utkom All the King’s Horses – engelska utgåvan av hennes uppmärksammade bok Alla Kungens Hästar.