Publicerad

Calås Hanseman

Hanseman Calås (1936 – 2010) var utbildad bergsingenjör men bytte efter avslutat utbildning inriktning och började läsa reklam, trots mångas förfasande eftersom det inte var vanligt att byta spår denna tid. Hanseman var diplomerad från RMI-Berghs, Institutet för högre reklamutbildning och hans långa yrkesverksamma liv i reklambranschen bidrog till en lättsam och underhållande ton i sättet att skriva texter. Hanseman drev de sista åren av sitt liv det egna konsultföretaget Ordmix med inriktning på journalistik, copy och utbildning. Många underhållande artiklar om militära minnen i olika tidningar ledde så småningom till att Hanseman samlade material till boken Hemvärnsgubbar och Militärer – notiser på skämt och allvar.