Publicerad

Frödin Ulf

är tecknare och illustratör. Verksam sedan 1975 med illustrationer för dags- och fackpress, under de senare åren mest skämtteckningar.
Har illustrerat boken Stadsbyggnad gånger hundra och Vad hade vi där att göra? Dikter från Pastellvägen 14 och däromkring.

Publicerad

Engström Krister

Krister Engström är född i Stockholm år 1970. Sedan år 1992 är han bosatt i Göteborg. Han är utbildad vid Högskolan för fotografi och film, Göteborg (1995-1998) och arbetar som frilansande arkitekturfotograf med uppdrag för museer, arkitektkontor och för tidskrifter. Krister har i boken Stationshus – Järnvägsarkitektur i Sverige, på ett mycket smakfullt sätt dokumenterat en mängd stationshus från Abisko i norr till Trelleborg i söder. Sedan år 2003 är han knuten till Arkitekturmuseets bildbyrå och har tidigare givit ut en guidebok om Göteborgs arkitektur.  Hösten 2013 utkom han, tillsammans med Gunilla Linde Bjur med boken arkitekter & fasader i Göteborg. Krister är också fotograf till boken Lilienbergs Stad – Göteborg 1900- 1930,  som utkommer 2018.