Publicerad

Brügge Anne

Anne Brügge är författare till Ingrid Wallberg – arkitekt och funktionalist – Anne är litteraturvetare och började 1972 sin kritikerbana med efternamnet Nilsson i Göteborgs-Tidningen. Hon är en forskarna bakom Nordisk Kvinnolitteraturhistoria, fem band som numera finns gratis på nätet. Det var under arbetet med biografin Karin Ek, Med kinden mot gråberget (2016) som Karins väninna Ingrid Wallberg väckte Annes intresse.
Bland tidigare verk finns Flickan i trädet, En bok om Lina Sandell (1985, 2010) och en modernisering av 1600-talskvinnan Agneta Horns dagbok, tryckt under titeln Hjärtesorger och vedervärdigheter (2012).