Publicerad

Hermelin Otto

Otto Hermelin är docent i geologi vid Institutionen för geologi och geokemi, Stockholms universitet. Otto är mikropaleontolog och har ägnat drygt 20 år åt att forska om klimatförändringar bakåt i tiden. Denna forskning har fört honom på flera vetenskapliga kryssningar över världshaven och han gjorde sitt första besök på Azorerna för drygt 25 år sedan i samband provtagningar på den mittatlantiska ryggen. Idag ägnar han sig huvudsakligen åt undervisning inom olika grenar inom geologin. Han undervisar om livets och människans utveckling, om vulkaner, öknar och geologiska risker, samt om dinosaurier, bergarter och whisky. Otto ser det som en viktig uppgift föra ut geologi som ämne till skolor och den stora allmänheten.