Publicerad

Kihlborg Lars

Kärleksberättelsen i boken Söta Rara Alice! är full av spännande iakttagelser och bilder från tiden.
Breven har digitaliserats av dotterdotterdottern Nenne, Brita Kihlborg. Hennes bror Lars Kihlborg (1930 -2015) har tillfogat förklarande noter och register. Tillsammans har de under åren 2004-2008 ordnat breven.
Nenne har ett förflutet som byggnadsantikvarie vid Stockholms Stadsmuseum. Lars lämnade arbetslivet som professor i kemi vid Stockholms Universitet.
Brevsamlingen som återges i boken ingår i Grenanderarkivet i Riksarkivet.