Publicerad

Rollenhagen Tilly Linnéa

Linnéa Rollenhagen Tilly är konsthistoriker och  fil. dr vid Sorbonneuniversitetet – Centre André Chastel  i Paris. Hon forskar och undervisar i fransk och svensk arkitekturhistoria. Tilly har publicerat flera artiklar om fransk-svenska nätverk inom arkitektur- och byggnadskonsterna från mitten av 1600-talet till slutet av 1700-talet, om bostadshusen i Paris 1650-1790, om 1700-tals kajerna i Toulouse samt publicerat  en bok om det sjätte arrondissementet i Paris – Le 6e arrondissement : itinéraires d’histoire et d’architecture.  Hon är författare till Carl Johan Cronstedt – arkitekt och organisatör.