Publicerad

Löfgren Christer

Christer Löfgren är född och numera bosatt i Gamla stan. Han är hedersdoktor i geologi, grundare av flera gruvbolag och amatörfotograf. Att med hjälp av kameran fånga ögonblicket i en oarrangerad situation är för Christer att berätta. Han menar att vi människor ofta glömmer bort att skildra och leva i nuet samtidigt som han med fotografiet vill dokumentera de ständiga förändringar som sker runt omkring oss ofta utan att vi ens reflekterar över det. Christer lever och vistas i stor omfattning i både Gamla Stan och i Vaxholm där han har fritidshus. Detta gör honom som fotograf extra vaksam på förvandlingarna som långsamt växer fram. Christer är fotograf till böckerna Gamla Stan, Vaxholm, Södermalm och Street.