Publicerad

Petersson McIntyre Magdalena

Är docent i etnologi och verksam som forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har i sin forskning intresserat sig för den roll som design och massproducerade varor har för kulturella föreställningar om genus. Medförfattare i boken Den [o] hållbara förpackningen.