Publicerad

Samuelsson Sture

Sture Samuelsson var fram till pensionen professor i ämnet Konstruktionslära vid institutionen Arkitektur KTH i Stockholm samt vikarierade även under några år som professor i Byggnadsmateriallära. Han utbildades på Chalmers i Göteborg och har också arbetat i småhusföretagarbranschen och som konsult i egen regi. Hans specialområde är träbyggnadsteknik och han är upphovsman till ett antal produkter som lanserats i byggbranschen. Under sin tid vid KTH utvecklade han sitt redan innan stora intresse för teknikhistoriska frågor, framför allt intresserade han sig för hur nya material och konstruktioner skapas och tillvaratas i ny arkitektonisk form.