Publicerad

Skoglund Per

Per Skoglund växte upp i Vällingby på 50-60-talet och bodde i Sollentuna under gymnasieåren. Han har en universitetsexamen med tyngdpunkt Kulturgeografi och senare vidareutbildning på KTH:A Regional planering. Efter sina studier arbetade Per som forskarassistent på Nordplan på Skeppsholmen. I många år arbetade han även som utredare på Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor/USK.
 
Per upptäckte fotograferandet först vid 35-års ålder och det har lett till ett flertal böcker om Stockholm, bland annat Årsta – Bilder från en Stockholmsförort, Vällingby – ett levande dramaVällingby – en tidsbild av vikt, Lugnet – här går plåtvågorStockholms Satelliter – rekordåren 1960-1979E4 Staden – det trafikala stadslandskapet längs E4:an genom Stockholm och Industrier och verkstäder i Stockholm.
 
Från 2005 och fram till idag arbetar Per med en inventering av fabriker och verkstäder som har funnits i Stockholm
med närförorter. Arbetet, Industrihistoria i Stockholm, redovisas på Stadsmuseets Digitala museum.  Per har fotograferat Lugnet- ett storstadsminne.