Ingenjörens Konst – Material och konstruktion ger form

351,00 kr inkl. moms

I lager

Artikelnr: 978-91-85581-78-8 Kategori:

Beskrivning

Att vara intresserad av de konstruktioner som bär upp byggnadsverk är inte fullt så vanligt som att intressera sig för arkitektur. Boken har tillkommit för att väcka tankar om de ofta osynliggjorda konstruktörernas kunskaper och konstnärskap samt för att söka bidra till ett ökat intresse för arkitektoniskt värdefulla byggnader. Vanligen ges arkitektens roll störst utrymme då olika verk omnämns men här uppmärksammas även ingenjörens insatser.

Det finns intresseväckande och karakteristiska brytpunkter i historien där samhälls- och teknikutveckling gjort språng vilket fått effekter även inom arkitektur- och byggområdet. Texten behandlar hur tillgången till nya material möjliggör nya konstruktioner och hur detta tillvaratas i arkitektonisk form. Intressanta byggnader där sambandet konstruktion – form är tydligt, har studerats. Framställningen anknyter till betydelsefulla personer och till projekt i som illustrerar utvecklingen historiskt och i vår tid.

Författaren Sture Samuelsson är professor emeritus vid KTH Arkitektur i Stockholm.

 

 

 

Ytterligare information

Dimensioner 210 × 270 mm
Band

Illustrerad

ISBN

Sidor

Språk

Utgiven