SANDVIKEN – ÖLAND – Om skutor och sjöfolk i Sandviks hamn

239,00 kr inkl. moms

Beskrivning

Sandvik, eller Sandviken som samhället ursprungligen hette, ligger vid den nordöländska västkusten i Persnäs socken. Orten började bebyggas på 1860-talet och kom att bli en av Ölands mest betydande hamnar för utförsel av kalksten, spannmål och potatis. Hamnen var under en period hemort för Ölands största samlade fartygsflotta.

Boken dokumenterar en hundraårig sjöfartsepok och innehåller bland annat en översiktlig beskrivning av stenindustrins och hamnens utveckling från en i stort sett öde kuststräcka tills den sista skutan, motorgaleasen Albacore, säljs på 1960-talet. Ett rikt illustrerat skeppsregister presenteras med historik och monografier över samtliga fartyg – ett 70-tal – som varit hemmahörande i Sandviken. Utdrag ur sjöförklaringar och tidningsnotiser vittnar om storslagen dramatik i samband med haverier, grundstötningar,
kollisioner och förlisningar. Skepparna och redarna i dessa fartyg, som var drivkraften i skutnäringens utveckling, presenteras i ett eget avsnitt med fotografier, biografier och minnen.
Berättelserna är många om livet i hamnen och till sjöss och ett axplock av dessa minnen har
därför fått ett eget avsnitt i boken.

Förord av Johan Theorin.

Ytterligare information

Band

Illustrerad

ISBN

Språk

Utgiven